Tel.: (32) 750-54-27, e-mail: vcm@proautomatic.pl

VISION CREATES MACHINE
 Projekty Realizowane z Waszą Wizją KońcaRealizacje

Utworzenie dokumentacji eksploatacyjnej

Prace związane z utworzeniem dokumentacji polegały na początkowych oględzinach urzadzenia, udokumentowaniu najważniejszych parametrów technicznych, poznaniu zasady działania oraz
warunków BHP urządzenia. Zgodnie z założeniami została utworzona dokumentacja eksploatacyjna z listą kontrolną oraz schematami elektrycznymi. Napisana zgodnie z normami i przepisami
z "Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.