Tel.: (32) 750-54-27, e-mail: vcm@proautomatic.pl

VISION CREATES MACHINE
 Projekty Realizowane z Waszą Wizją KońcaRealizacje

Programowanie falownika- usunięcie błędu

Usługa serwisowa obejmowała dojazd do klienta, wizję lokalną, rozpoznanie problemu oraz usunięcie usterki, wprowadzeniu nastaw do nowego falownika. Wyeksploatowany falownik został zdemontowany, nowy falownik został zamontowany w miejsce starego. Parametry oraz nastawy zostały wprowadzone do nowego falownika. Po zapisaniu parametrów i nastaw falownik został przetestowany. Pierwsze uruchomienie wykazało błąd dotyczący zbyt dużego napięcia na magistrali. Parametr  związany z napięciem magistrali został  zmieniony dzięki czemu błąd został usunięty. Urządzenie zostało ponownie uruchomione w pełnym zakresie pracy oraz pod obciążeniem falownika. Współpracował z silnikiem 11kW Urządzenie- Prasa wytłaczająca.