Tel.: (32) 750-54-27, e-mail: vcm@proautomatic.pl

VISION CREATES MACHINE
 Projekty Realizowane z Waszą Wizją Końca

OŚRODEK KONSULTINGOWO-SZKOLENIOWY.szkolenie m

Organizacja wymaga ciągłego udoskonalania poprzez strategię, zarządzanie, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność, przywództwo i szybkie uczenie się. Wszystkie te determinanty związane są z człowiekiem, a w zasadzie z jego współzależnością w przestrzeni działań organizacji, ta zaś zależy najbardziej od osobowości naszych pracowników.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy cykl szkoleń opartych o 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya, który w książce sprzedanej w ponad 20 milionach egzemplarzy, zebrał uniwersalne nawyki, których wypracowanie w swoim życiu, zwiększa własne możliwości, tworzy synergię i zwielokrotnia efekty wspólnych działań.

Planowanie i projektowanie szkolenia, następuje po analizie potrzeb szkoleniowych. Wyznaczamy cele szkolenia, które będą podstawą do końcowej oceny skuteczności naszego działania.
Ponieważ jesteśmy firmą z branży związanej z handlem, serwisem i budową maszyn, to wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu szkoleń dla kadr technicznych, a w szczególności dla dyrektorów ds. technicznych, konstruktorów, kierowników projektów, kierowników ds. utrzymania ruchu, serwisantów i pracowników utrzymania ruchu.

CYKL PROJEKTU:

A. Analiza potrzeb szkoleniowych.
B. Planowanie i projektowanie szkolenia.
C. Rekrutacja i dobór pracowników.
D. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.
E. Przeprowadzenie szkolenia.
F. Wyciąganie wniosków ze szkolenia i propozycja zmiany procedur.
G. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu.

Szkolenie trwa 8 tygodni. Po każdym spotkaniu dajemy pracownikom 6 dni przerwy, aby mogli sami pracować nad przedstawionymi nawykami. W tym czasie będziemy z nimi w ciągłym kontakcie inicjując zadania związane z pracą nad sobą.
Szkolenia oparte są o pracę uczestników

SPOTKANIE I. Szkolenie wprowadzające.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Próba odnalezienia wyzwań dla których się spotykamy.
2. Konfrontacja wskazanych przez pracowników wyzwań z wyzwaniami wynikającymi z analizy wyzwań szkoleniowych.
3. Wyjaśnienie pojęć: etyka osobowości i charakteru, pierwotna i wtórna wielkość, siła paradygmatu, nawyk, skuteczność.
4. Przedstawienie zarysu siedmiu nawyków i drogi ich realizacji
5. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE II. Bądź proaktywny.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Między bodźcem, a reakcją.
3. Przejmowanie inicjatywy.
4. Dwie grupy ludzi – działania na kręgach zainteresowania.
5. Jak poszerzać swoje wpływy?
6. Konsekwencje i błędy.
7. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
8. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE III. Wizja końca.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Zaczynać z wizją końca.
3. Elementy procesu tworzenia.
4. Kierowanie i zarządzanie.
5. Proces tworzenia siebie – budowa deklaracji zawodowych.
6. Zasady.
7. Wizualizacja i afirmacja.
8. Misja przedsiębiorstwa.
9. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
10. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE IV. Rób najpierw to, co najważniejsze.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Zasady zarządzania sobą.
3. Siła woli.
4. Cztery generacje zarządzania czasem.
5. Asertywność.
6. Zlecenia posiłkowe, a powierzanie odpowiedzialności.
7. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
8. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE V. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Zwycięstwo publiczne.
3. Zależność a współzależność.
4. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
5. Zasady przewodzenia innym.
6. Filozofia stosunków międzyludzkich.
7. Pięć wymiarów postawy paradygmatu.
8. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
9. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE VI. Najpierw zrozum, a potem bądź zrozumianym.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Zasady komunikacji empatycznej.
3. Charakter a komunikacja.
4. Słuchanie empatyczne.
5. Najpierw diagnoza, a potem recepta.
6. Rozumienie a postrzegania.
7. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
8. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE VII. Synergia
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Zasady twórczej współpracy.
3. Komunikacja synergiczna.
4. Synergia w biznesie.
5. Synergia negatywna.
6. Docenianie różnic.
7. Analiza pola sił.
8. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
9. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE VIII. Ostrzenie piły.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Czym jest odnowa?
3. Wymiary odnowy:

duchowy,

fizyczny,

umysłowy,

emocjonalno-społeczny,

4. Równowaga w odnawianiu.
5. Spirala wzrostu.
6. Lokalizacja obszarów związanych z omawianym paradygmatem w naszym codziennej pracy.
7. Zaproponowanie ćwiczeń na najbliższe 6 dni.

SPOTKANIE IX. Podsumowanie szkolenia.
CZAS TRWANIA: 3 godziny

1. Omówienie ćwiczeń z poprzedniego tygodnia.
2. Wyszczególnienie problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, które były omawiane na zajęcia.
3. Zapisanie proponowanych rozwiązań w oparciu o szkolenie.
4. Prośba uczestników o anonimową ocenę szkolenia.