Tel.: (32) 750-54-27, e-mail: vcm@proautomatic.pl

VISION CREATES MACHINE
 Projekty Realizowane z Waszą Wizją Końca

e11ETAP I - audyt automatyzacji procesów przemysłowych.
Poszukiwanie obszarów, które poprzez automatyzację, mogą przynieść określonekorzyści
korzyści.

 

e22
ETAP II - negocjacja szczegółowych warunków
i celów projektu.
Fundamentem każdej umowu jest precyzyjne określenie wymagań, które będą warunkiem koniecznym odbioru naszych realizacji.

e33ETAP III - analiza wymagań prawnych .

Weryfikacja wszelkich norm związanych
z projektem.

e44ETAP IV - projektowanie koncepcyjne.

Wizualizacja końca projektu poprzez
nie tylko stworzenie modelu, ale przede
wszystkim określenie  koncepcji rozwiązań technologicznych.

e55
ETAP V - analiza ryzyka iweryfikacja projektu.


Sprawdzenie przez specjalistów obu stron,
czy projekt koncepcyjny spełnia określone
wcześniej wymagania.

e66ETAP VI - projektowanie właściwe.

Synergia jest ważnym elementem sukcesu
w projektowaniu. Projekt to efekt działania
nie tylko projektantów, ale całego zespołu
ludzi. Serwisanci, kontrolerzy jakości,
to tylko niektóry specjaliści, którzy nadają
kształt stawianym nam wyzwaniom.


e77ETAP VII - produkcja.

Proces produkcyjny jest starannie przygotowywany. Zapewniamy rejestrację pomiarów wszystkich najważniejszych, z punktu widzenia prawa i jakości, zespołów bądź części urządzeń i maszyn. Nasze
procedury nakazują znakowanie każdej części,
co ułatwia prace serwisowe w przyszłości.